ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งดแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นพบ 40 รายการ


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 5,460,000
ขนาด : 0-0-52
ที่ตั้ง : บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,148,000
ขนาด : 0-0-27
ที่ตั้ง : หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,150,000
ขนาด : 0-0-51
ที่ตั้ง : หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 9,900,000
ขนาด : 0-0-92
ที่ตั้ง : บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้านแฝด
ราคา : 1,800,000
ขนาด : 0-0-35.5
ที่ตั้ง : บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 2,210,000
ขนาด : 0-0-17
ที่ตั้ง : ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 2,185,000
ขนาด : 0-0-27.4
ที่ตั้ง : บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 3,060,000
ขนาด : 0-0-28
ที่ตั้ง : อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,700,000
ขนาด : 0-0-29
ที่ตั้ง : วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 2,125,000
ขนาด : 0-0-22
ที่ตั้ง : คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 4,500,000
ขนาด : 0-0-98
ที่ตั้ง : ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,890,000
ขนาด : 0-0-50
ที่ตั้ง : ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 2,550,000
ขนาด : 0-0-24
ที่ตั้ง : วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้านแฝด
ราคา : 2,628,000
ขนาด : 0-0-43.6
ที่ตั้ง : ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 2,083,000
ขนาด : 0-0-44
ที่ตั้ง : วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 5,100,000
ขนาด : 0-0-56
ที่ตั้ง : ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้านแฝด
ราคา : 3,135,000
ขนาด : 0-0-59
ที่ตั้ง : บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : โรงสี
ราคา : 112,435,000
ขนาด : 60-2-92
ที่ตั้ง : เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : เครื่องจักร
ราคา : 21,479,000
ขนาด : 0-0-0
ที่ตั้ง : เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,800,000
ขนาด : 0-0-22.4
ที่ตั้ง : บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยาอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา