ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นพบ 14 รายการ


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 14,818,000
ขนาด : 0-0-64 ไร่
ที่ตั้ง : อุทัย (อุทัยใหญ่) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,994,000
ขนาด : 0-0-50 ไร่
ที่ตั้ง : ลำตาเสา วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,073,000
ขนาด : 0-0-61 ไร่
ที่ตั้ง : ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,425,000
ขนาด : 0-0-55 ไร่
ที่ตั้ง : บ้านม้า บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,448,000
ขนาด : 0-0-15.9 ไร่
ที่ตั้ง : สามกอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 15-3-94 ไร่
ที่ตั้ง : เสนา อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : 1,927,000
ขนาด : 0-1-0 ไร่
ที่ตั้ง : บ้านซุ้ง นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 4,168,000
ขนาด : 0-0-40 ไร่
ที่ตั้ง : เชียงรากน้อย บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 2,084,000
ขนาด : 0-0-20 ไร่
ที่ตั้ง : เชียงรากน้อย บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,067,000
ขนาด : 0-1-0 ไร่
ที่ตั้ง : ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 730,000
ขนาด : 0-0-23 ไร่
ที่ตั้ง : ศาลาลอย ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 927,000
ขนาด : 0-1-19 ไร่
ที่ตั้ง : สนับทึบ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-57 ไร่
ที่ตั้ง : แคตก บางไทร(เสนาน้อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-18.4 ไร่
ที่ตั้ง : ชะแมบ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงศรีอยุธยา บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา