ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงเทพ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งดแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นพบ 7 รายการ


ประเภท : บ้าน
ราคา : 2,475,000
ขนาด : 0-0-89.7-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 5,170,000
ขนาด : 0-0-20-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 58-1-37-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้าน
ราคา : 2,970,000
ขนาด : 0-0-65-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้าน
ราคา : 6,160,000
ขนาด : 1-1-35-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : 3,630,000
ขนาด : 3-2-71-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : บ้าน
ราคา : 9,350,000
ขนาด : 1-2-14-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยาอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงเทพ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงเทพ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา