ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งดแสดงราคา
ขายขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นพบ 6 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 6,400,000
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 8,067,500
ขนาด : 23-0-20.00
ที่ตั้ง : บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 10,008,000
ขนาด : 8-1-36.00
ที่ตั้ง : คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 30,000,000
ขนาด : 9-3-0.00
ที่ตั้ง : ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 70,000,000
ขนาด : 15-3-81.00
ที่ตั้ง : ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 150,000,000
ขนาด : 59-2-21.00
ที่ตั้ง : บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยาอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา