ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้องการแสดงราคา
ขายขายที่ดินเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-0-18
ที่ตั้ง : แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-57 ไร่
ที่ตั้ง : แคตก บางไทร(เสนาน้อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-31 ไร่
ที่ตั้ง : บางไทร บางไทร(เสนาน้อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-95 ไร่
ที่ตั้ง : บางไทร (เสนาน้อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-69 ไร่
ที่ตั้ง : เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-1-22
ที่ตั้ง : เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-74
ที่ตั้ง : จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-66
ที่ตั้ง : ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-97.3
ที่ตั้ง : บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยาอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินเปล่าธนาคารยึด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช็คที่ดินเปล่าติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค้นหาที่ดินเปล่าติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขายที่ดินเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา