ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งดแสดงราคา
ขายขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค้นพบ 5 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : 5,247,000
ขนาด : 0-2-89.70
ที่ตั้ง : วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : 8,000,000
ขนาด : 4-4-80.00
ที่ตั้ง : บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : 18,000,000
ขนาด : 1-0-75.00
ที่ตั้ง : วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : 20,418,000
ขนาด : 5-3-14.00
ที่ตั้ง : หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : 250,000,000
ขนาด : 16-1-13.00
ที่ตั้ง : บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยาอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงงานหลุดจำนอง อาคารโรงงานธนาคารยึด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช็คอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค้นหาอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขายอาคารโรงงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงงานกรมบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา